SOLN

پژوهش معماری زمینه گرا

مقاله معماری زمینه گرا ایده و راهکاری نوین در دستیابی به …

معماری هر بنایی براساس زمینه های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و کالبدی. … هدف این پژوهش تعریف معماری زمینه گرا و توسعه پایدار و ارتباط عوامل وابسته به آن ها و با روش …

مقاله زمینه گرایی و معماری پایدار – سیویلیکا

این پژوهش برآن است که زمینه گرایی را به عنوان یکی از یکی از اصول طراحی و معماری پایدار در در حیطه پایداری محیطی معرفی کند.این پژوهش با مطالعه کیفی و روش …

مقالات حاوی کلیدواژه “معماری زمینه گرا” – جویشگر علمی …

کلیدواژه های هم استفاده: زمینه گرایی, زمینه, فرهنگ, معماری پایدار, زمینه گرایی اقلیمی, اقلیم, توسعه پایدار, هویت, بافت تاریخی, مجتمع … مقاله کنفرانس جستاری بر زمینه گرایی اقلیمی در معماری بومی شهر تبریز … روند پژوهش در سال های مختلف.

با رویکرد معماری زمینه گرا در – پژوهشگاه علوم و فناوری …

از این رو، در طرحی با عنوان “مجموعه آموزشی و پژوهشی رشته های هنری (معماری، سینما، موسیقی) با رویکرد معماری زمینه گرا در منطقه شمال غرب شیراز” به خوبی می توان با …

فرایند طراحی زمینه گراـ تجربه معماری 1388-89 چکیده – نقش …

توجه به بستر و زمینه طرح در طرح های معماری پرداخته است، به این ترتیب که … در پژوهش »فهم مسأله طراحی درGui, Sun & Blondia,2011، 195طرح صورت نمی گیرد ).

کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری …

1 زمینه گرایی: تعاریف و رویکردها و جایگاه آن در معماری نوین … پژوهش در فرآیند طراحی معماری نمونه موردی: فرآیند طراحی کریستوفر الکساندر.

زمینه گرایی و منطقه گرایی، ضروریاتی در معماری و شهرسازی

زمینه گرایی و منطقه گرایی، ضروریاتی در معماری و شهرسازی … تاریخ انتشار : ۱۳۹۶; ناشر : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران , معماری و شهر سازی …

بررسی شناخت عوامل زمینه گرا در کالبد خانه ها و بافت کهن …

ارائه معماری در بافت قدیم مبتنی بر ارزش های مناطقی از شهر سنندج امکان پذیر است. یافته های این پژوهش حاکی. از عوامل زمینه گرا در زمینه طبقات، پالن، جهت باد، جهت و …

استفاده از رویکرد اقلیمی معماری زمینه گرا در طراحی مدرسه هنر …

این پژوهش علاوه بر آن که زمینه گرایی اقلیمی را به عنوان یکی از اصول طراحی و معماری پایدار در حیطه پایداری محیطی معرفی می کند، با هدف استفاده حداکثر از پتانسیل …

کاربست رویکرد زمینه گرایی در بازآفرینی بافت های …

ضرورت پژوهش حاضر نیز، از یک‌سو ارزش و اهمیت زمینه بافت تاریخی میدان صاحب‌الامر به ‌عنوان یکی از مهمترین فضاهای معماری و شهری تبریز درگذشته است و از سوی …

بررسی رویکردهای مختلف سازگاری با زمینه جهت تقویت …

هدف اصلی پژوهش تلاشی برای شناخت روش ها و چگونگی ایجاد تعاملی هدفمند با زمینه، جهت تبیین جایگاه زمینه گرایی در نظام برنامه دهی معماری است. این تحقیق بر اساس …

مقاله بررسی بعد کالبدی معماری زمینه گرا و تأثیر آن بر …

این پژوهش به بررسی بعد کالبدی معماری زمینه گرا در طراحی فضاهایی برای کودکان می پردازد. هدف پژوهش بررسی نحوه تاثیر بعد کالبدی معماری زمینه گرا در این فضاها …

فایل word معماری زمینه گرا ایده و راهکاری نوین در دستیابی …

هدف این پژوهش تعریف معماری زمینه گرا و توسعه پایدار و ارتباط عوامل وابسته به آن ها و با روش پژوهش تحلیلی کیفی به نگارش درآمده است.

طراحی مجتمع فرهنگی و تجاری با رویکرد زمینه گرا – ConfPaper

لذا هدف از این پژوهش ارایه مفاهیم، تعارف معماری زمینه گرا و مجتمع فرهنگی – تجاری، بررسی رویکردهای زمینه گرایی، بررسی مولفه های ذهنی و کالبدی …

معماری زمینه گرا – انجام پایان نامه معماری و شهرسازی

معماری زمینه گرا. معماری زمینه گرا از تفکرات دوران باستان که درباره نظم و هماهنگی وقرارگیری ساختمان در راستای اشکال مجاور است سرچشمه میگیرد.

مفاهیم طراحی در زمینه ی بیگانه تحلیل منطقه گرایی در آثار …

تحلیل نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بیان استعاره‌ای فرم های بومی در قالب فناوری مدرن، مهم ترین رویکرد عملی معماران در زمینه‌ی بیگانه در راستای ایجاد تعامل میان …

اصول حاکم بر زمینه گرایی انتقادی در معماری بافت های تاریخی

لذا مسئله اساسی در این پژوهش توجه به زمینه گرایی انتقادی در معماری و شهرسازی بافت های تاریخی است. معماری مردم وار، ساده و در عین حال وزینی که مدت ها بدون هیچ …

طراحی شهری و منطقه ای زمینه گرا در مسیر سفر امام رضا(p) – …

تاریخی، تحلیلی و پژوهش میان رشته ای و با استفاده از شیوه های مطالعه اسنادی، کتابخانه ای … برونت برولین با تألیف کتاب معماری زمینه گرا، کالین رو و فرد کوتر.

کاربست رویکرد زمینه گرایی در بازآفرینی بافت های …

ضرورت پژوهش حاضر نیز، از یک‌سو ارزش و اهمیت زمینه بافت تاریخی میدان صاحب‌الامر به ‌عنوان یکی از مهمترین فضاهای معماری و شهری تبریز درگذشته است و از سوی …

اصول طراحی بناهای فرهنگی با رویکرد زمینه گرایی در معماری …

در این پژوهش موضوع رویکردهای زمینه گرایی در برخورد با بناهای فرهنگی معاصر در معماری ایرانی مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرند و از بررسی آن ها پیشنهاداتی در …

دانلود مقاله بررسی معماری زمینه گرا از منظر اقلیم و بوم گرایی …

این پژوهش علاوه بر آن که زمینه گرایی اقلیمی را به عنوان یکی از اصول طراحی و معماری پایدار در حیطه پایداری محیطی معرفی می کند، در ضمن به اهمیت شناخت قابلیتهای …

متن کامل (PDF) – مجله پژوهش های معماری اسلامی

تحلیلی، زبان الگوی …

تبیین روش های طراحی زمینه گرایی و منطقه گرایی در معماری …

معماری زمینه گرا – آپارات

منطق معماری زمینه گرا. gholamreza. … یکپارچه سازی برنامه های کاربردی سازمان با استفاده از معماری سرویس گرا … زمینه های پژوهش علمی و حرفه ای در شهرسازی و معماری.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر