SOLN

اگر کسی در ماه رمضان روزه خود را عمداً باطل کرده باشد، به علت سختی کفاره روزه و سیر کردن فقرا، اگر م

اگر کسی در ماه رمضان روزه خود را عمداً باطل کرده باشد – …

گنجینه پاسخ هااسلام کوئست …

اگر کسی در ماه رمضان روزه خود را عمداً باطل کرده باشد … – …

گنجینه پاسخ هااسلام کوئست …

قضا و کفاره روزه – توضیح المسائل – پایگاه اطلاع رسانی …

مسأله ۱۶۲۸ ـ اگر کسی روزه ماه رمضان را به خوردن یا آشامیدن یا جماع یا استمناء یا باقی … مسأله ۱۶۳۵ ـ اگر به چیز حرامی روزه خود را باطل کند، چه آن چیز اصلاً حرام باشد مثل … که کفاره جمع بدهد ـ یعنی یک بنده آزاد کند، و دو ماه روزه بگیرد، و شصت فقیر را سیر … مسأله ۱۶۴۳ ـ کسی که عمداً روزه خود را باطل کرده، اگر بعد از ظهر مسافرت کند، یا …

احکام روزه

كفّاره نيز بر او واجب است و اگر خوف داشته باشد كه اگر روزه بگيرد. مريض شود، فقط … شده، روزه او باطل است؛ ولى )به احترام ماه رمضان( بايد تا اذان مغرب. از كارى كه روزه …

احکام و مسائل شرعی – Telegram

سوال اگر کسی در ماه رمضان روزه خود را عمداً باطل کرده باشد، به علت سختی کفاره روزه و سیر کردن فقرا، اگر مقدار مبلغ آن را بدهد کافیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✍پاسخ

احکام

در این صورت اگر مرضش مزمن و دائم باشد پس مي تواند روزه نگیرد و در مقابل هر. روز به یك مسكین … روزه به جهت احترام رمضان خود دارى كند اما این حكم بر اى حائض ونفسا ء.

نحوۀ ادای کفارۀ روزه – امام خمینی (س)

در صورتی که پیدا کردن شصت فقیر برای دادن کفارۀ روزه، مشکل باشد آیا‏‎ ‎‏می … اگر کفاره بر من واجب است آیا‏‎ ‎‏می توانم به جای گرفتن 60 روز روزه … ‏‏در رساله های عملیه آمده است «کسی که در ماه رمضان عمداً روزه اش را بخورد و‏‎ ‎‏یا … آیا کفارۀ روزۀ باطل شده راـ که باید شصت فقیر را سیر کرد ـ می شود به‏‎ ‎‏جنگ زدگان داد؟

1397 ﺑﻬﺎر

54. زﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎري از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ و ﻗﺎدر ﺑﺮ ﻗﻀﺎ ﻛﺮدن آن ﻫﺎ. ﺗﺎ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن … اﮔﺮ روزه ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را از روي ﻋﻤﺪ و ﺑﺪون ﻋﺬر ﺷﺮﻋﻲ اﻓﻄﺎر ﻛﺮده، ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻀﺎ، ﻛﻔّﺎره ﻫﻢ ﺑﺪﻫﺪ اﻋﻢ از اﻳﻦ.

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر